SDH MALŠOVA LHOTA
Uvodní fotka pro stránky

Kroužek Mladých hasičů SDH Malšova Lhota

Máte zájem přihlásit své dítě, a nebo děti do kroužku? Jediné co pro to musíte udělat je přijít s dobrou náladou.

Kdy a kam přijít? Každou středu kromě svátků a prázdnin.

DUBEN - ŘÍJEN 17:00 - 18:30 na hasičskou zbrojnici v Malšově Lhotě.

LISTOPAD - BŘEZEN 17:00 - 18:00 do tělocvičny na základní školu v Malšově Lhotě.

Co se u nás můžou vaše děti naučit?
- Vázání úzlů
- Práce s busolou, mapou a topografické značky
- Hasící prostředky, který, kdy a nač použít
- Poznáte požární techniku
- Trénink disciplín požárního sportu, požární útok, štafetu
- Základy první pomoci a mnoho dalšího

Pro děti také pořádáme jarní a podzimní soustředění a jezdíme s nimi na soutěže v požárním sportu.

Roční příspěvek 100,-

Pro bližší informace e-mail: michaelka.pavlíkova@seznam.cz

Vyobrazen soptík
Logo Hradce Králové
logo firmy Servise D11
Odkaz na autoopravnu Jaroslava Luňáka
Odkaz na KMs Malšova Lhota
oddělující linka
Logo firmy Elicompe
Ing. Pavel Rambousek
oddělující linka
©2020 - SDH MALŠOVA LHOTA